منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentrapidexchange.com9/30/2020 6:44:45 PMfaاتمام حجت رئیس کل بانک مرکزی با بانک ها1397/06/08http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/اتمام-حجت-رئیس-کل-بانک-مرکزی-با-بانک-ها1397/06/08حذف کارتخوان ها در راه است، کارت‎خوان حذف می‌شوند1396/11/04http://www.rapidexchange.ir/fa/News/item/اخبار/12/حذف کارتخوان ها در راه است، کارت‎خوان حذف می‌شوند1396/11/04افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۷1396/11/04http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/افزایش-۰-تا-۲۰-درصدی-حقوق-کارمندان-در-سال-۹۷1396/11/04مسکن ارزان می شود، سقوط قیمت مسکن در راه است1396/11/15http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/مسکن-ارزان-می شود-سقوط-قیمت-مسکن-در-راه-است1396/11/15دلار باز هم گران شد، نرخ ارز بانکی امروز1396/12/15http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/دلار-باز-هم-گران-شد-نرخ-ارز-بانکی-امروز1396/12/15قیمت دلار, دلار باز هم رونق گرفت1397/01/29http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/ قیمت-دلار-دلار-باز-هم-رونق-گرفت1397/01/29بازار مسکن، بازار مسکن تکان خواهد خورد ؟1397/03/27http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/بازار-مسکن-بازار-مسکن-تکان-خواهد-خورد-؟1397/03/27سکه باز هم گران شد، ۱۳ مامور عربستانی برای خرید سکه‌های طلا1397/05/02http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/سکه-باز-هم-گران-شد-۱۳-مامور-عربستانی-برای-خرید-سکه‌های-طلا1397/05/02رئیس جمهور مردم را مأیوس و ناامید کردید1397/06/25http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/رئیس-جمهور-مردم-را-مأیوس-و-ناامید-کردید1397/06/25پیش بینی قیمت خودرو1397/07/01http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/پیش-بینی-قیمت-خودرو1397/07/01قیمت دلار، افت سریع قیمت دلار1397/07/08http://www.rapidexchange.ir/fa/اخبار/قیمت-دلار-افت-سریع-قیمت-دلار1397/07/08