صرافی قاسم زاده و شرکا

مدیر عامل:فرهاد قاسم زاده
شهر:تهران
تلفن: 33900505
تلفن: 44670791
آدرس:تهران- خیابان فردوسی-نبش منوچهری-پلاک224
(تعداد دفعات مشاهده شده : 972)