صرافی تقی نژاد و شرکا

مدیر عامل:آذر امامعلی پور
شهر:آب بر
تلفن: 0264415898
تلفن: 09125655400
آدرس:کرج - گوهردشت - خيابان امام خمينی - نبش 12 شرقی - روبروی بانک مسکن
(تعداد دفعات مشاهده شده : 151)