صرافی ميانجی و شرکا

مدیر عامل:نصراله ميانجی
شهر:آب بر
تلفن: 02188703021
تلفن: 09121130668
آدرس:تهران - خيابان ميرزای شيرازی - بين مطهری و عباس آباد - پلاک 241 - ط اول - واحد يک
(تعداد دفعات مشاهده شده : 160)